«

»

Gru
01
2010

Studenckie praktyki

Studenckie praktyki, czyli jak zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe

Jeżeli chcesz sprawdzić w praktyce wiedzę teoretyczną uzyskaną na studiach zdobyć doświadczenie zawodowe ucząc się od specjalistów, zrozumieć procedury stosowane w rekrutacji i selekcji osób z wykształceniem wyższym, zarobić dodatkowe pieniądze i otrzymać ciekawą pracę zaraz po studiach, to zgłoś się na praktykę zawodową w dobrej firmie. Artykuł podpowie Ci gdzie i jak znaleźć odpowiednią dla Ciebie praktykę.

Przeglądając oferty pracy dla najmłodszych absolwentów zauważysz, że pracodawcy wymagają oprócz ukończenia studiów, również doświadczenia zawodowego. W czasie trwania studenckiej praktyki możesz uzupełnić wiedzę teoretyczną zdobytą podczas toku studiów o cenne doświadczenia praktyczne. Czasami pracodawca podsunie Ci ciekawy temat pracy magisterskiej lub udostępni Ci niezbędne dane do Twoich badań naukowych. Jeżeli zaczniesz praktykować od wakacji po III roku studiów, to masz szanse zdobyć kilkumiesięczne doświadczenie zawodowe jeszcze przed ukończeniem studiów. A to może być Twoją „kartą przetargową” przy poszukiwaniu pracy w trudnych realiach rynku pracy. Najlepsi praktykanci mają duże szanse na to, aby po zakończeniu praktyk otrzymać propozycję pracy. Praktyka studencka nie polega na wykonywaniu prostych czynności administracyjnych czy zastępowaniu nieobecnego w firmie pracownika, ale jest realizacją projektu zgodnego z aktualnymi potrzebami firmy i odpowiadającemu umiejętnością studenta. Praktyki zawodowe odbywa się w czasie studenckich letnich wakacji lub w czasie roku akademickiego, zwykle po III roku studiów. Kiedyś obowiązkowe praktyki zawodowe były organizowane przez uczelnię. Dziś tak się dzieje tylko na nielicznych kierunkach, dlatego student musi wykazać inicjatywę i sam dotrzeć do informacji o praktyce lub zorganizować sobie praktykę.

Dlaczego praktykować?

 • Nauczysz się przygotować dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny
 • Oswoisz się z procedurą selekcji (rozmowa kwalifikacyjna testy psychometryczne, Assessment Centre w koncernach międzynarodowych)
 • Poznasz codzienne życie w firmie (sposób pracy i styl zarządzania)
 • Poznasz wymagania i zadania danego stanowiska pracy
 • Sprawdzisz w praktyce wiedzę teoretyczną poznaną na studiach, pogłębisz ją i uzupełnisz
 • Sprawdzisz swoje predyspozycje
 • Zdobędziesz doświadczenie zawodowe zanim ukończysz studia
 • Odbędziesz darmowe szkolenia ułatwiające realizację projektu (np. doskonalenie umiejętności prezentacj, szkolenie komputerowe), prowadzone przez specjalistów w firmie
 • Możesz dostać ofertę pracy w tej firmie
 • Zarobisz (chociaż nie zawsze – pracodawcy wiedzą jak cenne jest doświadczenie zawodowe)
 • Zdobędziesz referencje (poproś świadectwo odbycia praktyki) i cenne kontakty
 • Udowodnisz, że jesteś osobą ambitną i aktywną, zdolną do zrobienia jeszcze czegoś poza studiami
 • Nauczysz się nowych umiejętności cenionych przez pracodawców: zarządzania czasem o projektem, wyznaczania priorytetów i dotrzymywania terminów, odpowiedzialności, samodzielności w działaniu oraz pracy w zespole
 • Po skończeniu studiów dokonasz bardziej świadomego wyboru pierwszej pracy
 • Praktykę na podstawie umowy o pracę wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar (ważne przy podjęciu pierwszej pracy).

Jak znaleźć dobrą ofertę praktyki studenckiej?

Praktyki w dużych, renomowanych firmach:

Firmy te spotkasz na uczelniach przy okazji prezentacji i targów pracy organizowanych przez Biura Karier, AIESEC, BEST. Programy praktyk są w tych firmach dobrze zorganizowane. Zwykle na początku praktyki odbywa się szkolenie wprowadzające w temat działania firmy jej poszczególnych działów. Praktykant staje się prawdziwym pracownikiem firmy (ma biurko, komputer, własny numer telefonu, pensję). Niektóre firmy zapewniają zakwaterowanie. W czasie praktyki wykonujesz samodzielny projekt (lub kilka mniejszych projektów), za który jesteś osobiście odpowiedzialny. W firmach konsultingowych będziesz uczestniczyć w projekcie realizowanym przez zespół specjalistów. Możesz uczestniczyć dodatkowych szkoleniach ułatwiających realizację projektu. Na zakończenie praktyki opiszesz wyniki swojej pracy w raporcie, który będziesz prezentować wybranej grupie menedżerów firmy. W rezultacie otrzymasz rzetelną ocenę twoich mocnych i słabszych stron. Projekty, zgodne z aktualnymi potrzebami są potem wdrażane i tak możesz przyczynić do rozwoju firmy. Masz do dyspozycji opiekuna, doświadczonego menedżera Wyspecjalizujesz się w jednej dziedzinie, w zależności od działu, w którym będziesz pracować.

Duża liczba aplikujących (wielokrotnie więcej chętnych niż miejsc) wymusza procedury selekcyjne porównywalne z tymi, które muszą przejść kandydaci do pracy stałej. Firmy traktują praktyki studenckie jako efektywne narzędzie rekrutacji i selekcji nowych pracowników. Dobrze przygotuj dokumenty aplikacyjne!

Praktyki w małych i średnich przedsiębiorstwach:

Często będziesz sam docierać do tych firm i negocjować zadania, które będziesz wykonywać w czasie praktyki. Musisz też uzgodnić, do kogo możesz się zwracać o pomoc w czasie praktyki. Masz szansę wiele się nauczyć, gdyż praca jest mniej wyspecjalizowana niż w dużych firmach. Cała procedura jest też mniej sformalizowana i wiele zależy od wstępnych ustaleń. W negocjowaniu warunków praktyki często uczestniczy Biuro Karier danej uczelni i to ono przedstawia ofertę studentom.

BIURA KARIER mają w swojej ofercie miejsca na praktykach oraz informacje o firmach, które organizują praktyki. Tu możesz też otrzymać formularze aplikacyjne firm.

AIESEC – www.aiesec,pl – prowadzi kilka programów praktyk studenckich.

Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk (International Traineeship Exchangee Programme), który umozliwia odbycie praktyki zawodowej za granicą. Praktyki trwają od 2 do 18 miesięcy można aplikować już po II roku studiów. AIESEC załatwia formalności związanez praktyką i wyjazdem, opiekuje się w czasie praktyki. Student opłaca dojazd i ubezpieczenie.

Dla kogo są organizowane praktyki?

Praktykują studenci III i IV roku. Jeżeli chodzi o kierunek Twoich studiów, nie sugeruj się branżą działalności firmy, tylko dokładnie sprawdź informacje – nawet humaniści mogą praktykować w banku (np. Citibanku). Od kandydatów do międzynarodowych firm zwykle wymaga się znajomości języka angielskiego. Wszyscy pracodawcy oczekują sprawnego posługiwania się komputerem i powszechnie używanym oprogramowaniem, umiejętności szybkiego adaptowania się do nowych warunków, łatwego przyswajania wiedzy, analizowania i przetwarzania wiadomości, inicjatywy oraz silnej motywacji.

Jak długo trwają?

Praktyki letnie trwają od 1 miesiąca do 3 miesięcy (w okresie od lipca do września). W tym czasie pracuje się w pełnym wymiarze godzin.

Praktyki śródroczne mogą trwać przez cały rok akademicki (np. 1-2 dni w tygodniu uzgodnione z pracodawcą wg planu zajęć na uczelni), a w Działach Audytu firm konsultingowych w „najgorętszym” okresie, czyli od stycznia do kwietnia.

Jak aplikować?

Na ogół należy wysłać CV i list motywacyjny z dopiskiem „Praktyka’, ten sam dopisek na kopercie. W liście motywacyjnym sprecyzuj zainteresowania zawodowe, podaj dział firmy, w którym chcesz praktykować, a w przypadku firm mających swoje siedziby w różnych miastach – podaj preferowana lokalizację, określ odpowiadające Ci terminy.

W międzynarodowych firmach zwykle dodatkowo wymagany jest formularz aplikacyjny (niektóre firmy mają specjalny formularz do praktyk, coraz częściej dostępny do wypełnienia on-line na firmowych stronach www). W niektórych przypadkach dodatkowo wymagany jest list referencyjny od promotora lub zaświadczenie o byciu studentem danej uczelni. Dokumenty należy wysłać na adres Działu Personalnego firmy. Niestety, zwykle miejsc na praktykach jest mniej niż chętnych do ich odbywania i dlatego dobrze przygotowane aplikacje wyślij do jak największej ilości pracodawców!

Kiedy aplikować?

W dużych firmach rekrutacja na praktyki letnie kończy się w różnych terminach (np. 30 kwietnia, 15 lub 30 maja). Niektóre firmy rekrutują na praktyki (również wakacyjne) przez cały rok.

Źródło: www.hobsons.com

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF