«

»

Gru
03
2010

Rynek pracy dla studentów

Gdzie szukać informacji o możliwościach zatrudnienia?

Takie pytanie zadaje sobie wielu studentów i absolwentów. Kiedy zwracają się z nim do osób już posiadających doświadczenie zawodowe, w odpowiedzi słyszą najczęściej, że najlepszym sposobem znalezienia pracy jest korzystanie z pomocy rodziny i znajomych. Rada ta jest jak najbardziej uzasadniona, ale jak mamy się do niej zastosować stojąc u progu kariery zawodowej i nie mając jeszcze rozwiniętej sieci kontaktów?

Mogą nam w tym pomóc opisane poniżej organizacje studenckie, ponieważ większość podejmowanych przez nie działań ma na celu umożliwienie kontaktów pomiędzy studentami i pracodawcami.

Kolejnym miejscem, gdzie warto skierować swe pierwsze swe w poszukiwaniu pracy są Biura Karier, które pełnią funkcję łącznika pomiędzy uczelnią a firmami Nieustannie wzbogacana oferta Biur Karier obejmuje między innymi:

 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenia i prezentacje dotyczące poszukiwania pracy
 • Informacje na temat firm
 • Oferty pracy
 • Informacje o stażach i praktykach, a także pracach wakacyjnych
 • Prezentacje firm
 • Targi pracy

Dodatkowym atutem tych instytucji jest to, że tworzą one Ogólnopolską Sieć Biur Karier, która umożliwia wymianę informacji o pracodawcach, a także udostępnianie ofert pracy z różnych stron Polski.

Sprawne funkcjonowanie na rynku pracy mogą nam również ułatwić Centra Informacji i Planowania Kariery działające przy Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy. Oprócz szeregu usług z zakresu doradztwa zawodowego, udostępniają dane dotyczące tego jak będzie przebiegał rozwój gospodarczy w regionie, a także jakie zawody i umiejętności mogą być wkrótce poszukiwane przez pracodawców.

W naszych poszukiwaniach pracy nie omijamy prywatnych agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, chociaż w odróżnieniu od wcześniej wymienionych instytucji, ich działania są bardziej ukierunkowane na zaspokojenie wymagań pracodawców, niż na pomoc poszukującym pracy. Bogatym źródłem informacji na temat rynku pracy jest prasa. Niestety, jak wykazują badania, dla większości z nas jej rola w tej dziedzinie ogranicza się do publikowania ogłoszeń o pracy, podczas kiedy zarówno w gazetach codziennych jak i w wydawnictwach branżowych możemy znaleźć informacje o planowanych inwestycjach firm, a także o spotkaniach z pracodawcami, programach praktyk i prezentacjach. Tego typu dane są o wiele cenniejsze niż ogłoszenia, ponieważ jak przyznają sami pracodawcy celem ogłoszenia jest najczęściej znalezienie jednej osoby o wysokich kwalifikacjach i odpowiednim doświadczeniu zawodowym.

„Najlepszą okazję do zapoznania się z ofertą firm stanowią targi pracy” przyznaje Michał Rudnicki, Menedżer ds. Rekrutacji i Kontaktów ze Środowiskiem Akademickim w Mars/Master Foods Polska. Podkreśla on, że rola Tagów w procesie poszukiwania pracy będzie rosnąć ze względu na niezwykłe możliwości jakie targi pracy dają studentom i absolwentom:

 • Konfrontacja ofert wielu pracodawców
 • Poznanie lokalnego rynku pracy
 • Zdobycie informacji o firmach poprzez bezpośrednią rozmowę
 • Uzyskanie materiałów reklamowych firm
 • Otrzymanie formularzy zgłoszeniowych do pracy i na praktyki
 • Uczestnictwo w prezentacjach firm
 • Zdobycie wiedzy o kwalifikacjach potrzebnych na rynku pracy

Od niedawna mamy jeszcze jednego sprzymierzeńca w zmaganiach z rynkiem pracy . Jest nim Internet, który bardzo szybko powiększa zakres oferowanych usług i informacji, co stawia go w absolutnej czołówce źródeł informacji o pracy.

Dzięki Internetowi możemy:

 • Uzyskać łatwy dostęp do danych o firmach
 • Zdobyć informacje o targach i prezentacjach
 • Śledzić na bieżąco oferty pracy i praktyk
 • Zapoznać się z przykładami CV i listów motywacyjnych
 • Znaleźć porady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej
 • Przesłać nasze dokumenty pracodawcom
 • Umawiać się na rozmowy kwalifikacyjne

Źródło: www.hobsons.com

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF