Strona główna

Głównym zadaniem działającego przy Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi Akademickiego Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom naszej Uczelni w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy.

Nasze cele to:

 • Umożliwienie zapoznania się z wymogami, jakie stawia przed młodymi ludźmi rynek pracy;
 • Ułatwianie kontaktów potencjalnych pracodawców z naszymi studentami i absolwentami;
 • Gromadzenie informacji o firmach działających na terenie województwa łódzkiego oraz w całym kraju;
 • Pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy dla naszych studentów i absolwentów.

Oferta Biura Karier WSSM obejmuje bogaty program praktyk studenckich w organizacjach administracji centralnej, samorządowej oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Informacje zawarte na naszej stronie internetowej pozwalają studentom i absolwentom uzyskać wiedzę dotyczącą:

 • aktywnych metod poszukiwania pracy,
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
 • standardów obowiązujących podczas procesu rekrutacji,
 • wyzwań mogących pojawić się w przyszłej pracy zawodowej.

W ramach aktywizacji zawodowej organizujemy szkolenia prowadzone przez specjalistów z dziedziny doradztwa zawodowego. Akademickie Biuro Karier jest współorganizatorem licznych spotkań z pracownikami służb dyplomatycznych RP, z pracownikami administracji państwowej oraz samorządowej. Działania Biura Karier Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych cieszą się pełną akceptacją i pomocą władz Uczelni.

Wszyscy studenci oraz absolwenci Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi chcący uzyskać pomoc w znalezieniu miejsca praktyki zawodowej lub chcący dowiedzieć się więcej o rynku pracy, mogą bezpłatnie korzystać z pomocy i porad Biura Karier WSSM.

Zapraszamy wszystkich absolwentów do pobrania formularza zgłoszeniowego i przesłania go nam drogą elektroniczną na adres: .

Przed wysłaniem podania o praktyki, staż lub pracę, student proszony jest o zgłoszenie się do ABK w budynku Rektoratu (parter, pokój naprzeciwko kasy) w celu potwierdzenia danych oraz otrzymania stosownych umów i dokumentów niezbędnych do odbycia praktyk i stażu.

WIĘCEJ INFORMACJI W ABK!

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF